B2B marketing

Vsebine in znanja s področja B2B marketinga. Skozi vsebine se posvetimo določeni temi, trendu, orodju oziroma aktivnosti iz B2B sveta. Predstavljene so številne aktivnosti, orodja, znanja, ki podjetjem pomagajo pri nadaljnji rasti. Vse vsebine raziskujemo s pomočjo konkretnih praktičnih primerov slovenskih in tujih podjetij.
Write your awesome label here.

TEČAJI

Danes je v B2B okolju kupec zelo informiran, 80 % informacij o podjetju in produktu dobi, še preden stopi stik z našim prodajalcem.
Nasti Šušnjara
Zebra BI