Delo v timih

Kako ustvariti ekipo, ki bo sposobna premikati meje in presegati zastavljene cilje?

Write your awesome label here.

TEČAJI

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Najboljše ekipe so tiste, v katerih so kolektivni cilji pomembnejši od ciljev vsakega posameznika.
Maruša Grah
Mobik