Politika zasebnosti DMS

Politika varstva osebnih podatkov

V Društvu za marketing Slovenije smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek članske prijavnice, prijavnice na e-novice ali obrazca za prijavo na dogodke skrbno varujemo. Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Društvo za marketing Slovenije - DMS od vas zbira ob včlanitvi v društvo oziroma ko se naročite na prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke in publikacije. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o naših izobraževanjih in dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Društvo za marketing Slovenije – DMS
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
e-pošta: info@dmslo.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje aktivnosti Društva za marketing Slovenije in zagotavljanje informiranosti članov in vseh, ki so naročeni na prejemanje e-novic Društva. Osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem za naslednje namene:
 • ohranjanje stika s člani,
 • obveščanje članov o prihajajočih dogodkih in aktivnostih Društva,
 • obveščanje članov o članskih ugodnostih,
 • obveščanje članov o vseh informacijah, ki se nanašajo na njihove pravice in dolžnosti in so zapisane v statutu Društva,
 • obveščanje naročnikov e-novic o prihajajočih dogodkih in najnovejših vsebinskih zapisih na naših spletnih straneh.


V kolikor želite prejemati vsebine Društva za marketing Slovenije - DMS (e-novice in vabila na dogodke), prosimo, da izpolnite obrazec na spletni strani Društva za marketing Slovenije – DMS. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete Društvu za marketing Slovenije – DMS naslednje kontaktne podatke:
 • ime,
 • priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • podatki o plačniku


Osebne podatke članov zbiramo s pravno podlago včlanitve, torej pogodbenega razmerja, ki ga urejata članska prijavnica in statut društva. Osebne podatke nečlanov, ki so namenjeni izključno splošnemu obveščanju, zbiramo na osnovi prijave na novice.

Obdelava OP

Osebne podatke, ki so nam posredovani ob včlanitvi oziroma prijavi na e-novice ali dogodek, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

V želji po nenehnem izboljševanju kakovosti naših storitev v povezavi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, spremljamo in obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih, odjavah, nedelujočih email naslovih ipd.

Podatke obdelujemo tudi za potrebe lastne statistike.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Prejemanje obvestil o novicah, dogodkih, seminarjih in podobno lahko kadarkoli tudi prekinete s klikom na povezavo »Odjava/Unsubscribe from this list«, ki se nahaja v nogi vsakega elektronskega sporočila, ki ga prejmete od Društva za marketing Slovenije – DMS.

Upravljanje s podatki

Osebne podatke posredujemo le partnerjem, ki za Društvo izvajajo pogodbene storitve (računovodstvo, IT podpora, raziskovalna agencija) in so potrebne za izpolnjevanje namena Društva.

Osebne podatke članov in naročnikov e-novic hranimo v varnostno zaščitenem sistemu za marketinško avtomatizacijo in v sistemu za pošiljanje elektronske pošte. Ponudniki sistemov spoštujejo zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA (EU-US Privacy Shield).

Sekcije

Upravni odbor Društva lahko za uresničevanje specifičnih interesov ustanovi sekcije društva. Člani sekcij so lahko le člani društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo k sodelovanju pri delu sekcij povabi zunanje sodelavce. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva.

Čas hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o članstvu se hranijo do prenehanja članstva, podatki namenjeni pošiljanju novic, se hranijo do odjave. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do: 

 • vpogleda,
 • popravka,
 • izbrisa,
 • prenosljivosti,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • ugovora.


Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@dmslo.si.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti Društva za marketing Slovenije se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.