SAMO ZA ČLANE DMS

Analiza učinkovitosti športnih sponzorstev

Sponzorstvo niso samo številke, so pa številke zelo pomembne
Če ste že član/ica DMS, se za ogled prijavite v desnem zgornjem kotu in poiščite tečaj med mojimi vsebinami.
Format

Športno središče

Tema

Športni marketing

Sogovornica

Tatjana Novak, Press Clipping

Sogovornik

Nebojša Čurović
Eidos

Trajanje

45 minut

Skozi pogovor boste spoznali ...

Ob koncu pogodbenega obdobja za sponzorja so podatki, pridobljeni z merjenjem in evalvacijo učinkov, odločilen kriterij pri odločanju o nadaljevanju, spremembi oziroma prekinitvi sponzorske pogodbe.

Z upravljanjem športnih sponzorstev se ukvarjajo le redki

Športna sponzorstva pa v Sloveniji predstavljajo velik trg, ki je po nekaterih ocenah vreden okrog 90 milijonov evrov.

Za učinkovito sodelovanje je ključna konsistentnost

Ko z nekom delamo dolgoročno, lažje primerjamo pridobljene rezultate in standardiziramo postopek merjenja.

Eden izmed zmagovalcev trenutne situacije je digital

Če si znal izkoristiti moč družbenih medijev in spleta, si dobil nujno potreben podaljšek v času medijskega mrka.

Sponzorstvo samo je pasivna platforma

V Sloveniji moramo poskrbeti za to, da bo več lastnikov sponzorskih pravic bolj intenzivno delalo na dobrih projektih, saj ti prinašajo višje cene.

Sogovornika

Nebojša Čurović

EIDOS Media Consulting
Nebojša Čurović je strokovnjak na področju povezovanja medijev in športa. Bil je športni producent na RTV v obdobju 1992-2007 in vodja nekaterih največjih projektov na področju športne TV produkcije v Sloveniji. Od leta 2007 deluje kot neodvisni strokovnjak in svetovalec za področje športne TV produkcije, TV oglaševanja v športnih programih in športnega sponzorstva. Leta 2011 je ustanovil podjetje EIDOS d.o.o., specializirano za strateško upravljanje medijskih in sponzorskih projektov, optimizacijo naložb na tem področju, merjenje in evalvacijo sponzorske izpostavljenosti na TV ter izdelavo celostnih ROI ocen in poročil sponzorskih projektov. Podjetje sodeluje z nekaterimi med največjimi lastniki sponzorskih pravic in sponzorji na trgu.

Tatjana Novak

PRESS CLIPpING
Tatjana Novak vsak dan s svojo ekipo sodelavcev vpliva na orodja in tehnike odnosov z javnostmi. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja Press clippinga, partnerica podjetij v regiji Adriatik. Članica in organizatorica 40. kongresa svetovnega združenja podjetij medijske inteligence FIBEP ter članica svetovnega združenja za merjenje in vrednotenje komunikacij AMEC, gostja predavateljica na Univerzi v Mariboru na Oddelku za medijske komunikacije ter predavateljica gostja Alma Mater Europe – EMC na doktorskem programi Strateški komunikacijski management. V zadnjih 25. letih se srčno posveča nenehnim tehnološkim inovacijam, letos v pričakovanju nove programske opreme, ki jo razvijajo skupaj z znanstveniki in strokovnjaki iz Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.