samo za ćlane dms

Marketinške veščine

Intenzivno razmišljanje o tem, kaj danes potrebuje sodobni marketingaš, da bo konkurenčen na trgu dela in da bo sposoben svojemu podjetju zagotavljati ključne prednosti pred konkurenco.
Če ste že član/ica DMS, se za ogled prijavite v desnem zgornjem kotu in poiščite tečaj med mojimi vsebinami.
Format

DMS Taktik

Tema

Povezovanje in komunikacija

Predavateljica

Maruša Grah,
Mobik

Predavateljica

Urška Jež,
Transformation Lighthouse

Trajanje

120 minut

Marketinške veščine ...

... ki jih potrebuje sodoben marketingaš.

Nov način vodenja

Zahteva jasno komunikacijo, delitev nalog in odgovornosti.

Zaupanje

Temelj vsake dobre ekipe je zaupanje. Če si ne zaupamo in si ne povemo, kaj nas zares moti, potem bomo v konfliktu. 

Zdravi odnosi v ekipi

Reševanje izzivov, kreativnost, komunikacija, sodelovanje. To so kompetence, ki vodijo v empatijo in pravilno reagiranje na čustva sogovornikov.

Inoviranje

Zahteven in dolgotrajen proces, ki mora biti zasidran v jedro celotne organizacije.

Maruša Grah

Vodja marketinga
Mobik
O PREDAVATELJICI
Marušo Grah je karierna pot vodila od agencijskega okolja v medije, nato v start-up, ko ta še ni imel današnjega poimenovanja, od tam k največjemu domačemu spletnemu trgovcu ter na koncu v spletne storitve. Kot vodja oddelka je odgovorna za celoten stroškovno-prihodkovni vidik oddelka, tako da ve, koliko podjetje stane vsaka glava v njenem oddelku, a hkrati zna gledati s ptičje perspektive. Zelo dobro pozna področja prodajno-nakupovalnih skupnosti, prodaje kariernih orodij in izgradnje blagovne znamke delodajalca.

Urška Jež

Founder and CEO
Transformation Lighthouse
O PREDAVATELJICI
Urška Jež je ustanoviteljica podjetja Transformation Lighthouse, ki facilitira transformacijo ekip, posameznikov in podjetij v smeri inovacij in agilnosti. Njihovo poslanstvo je ozaveščanje in apliciranje obstoječega potenciala za dolgoročno poslovno uspešnost. To je uspešno udejanjala že kot soustanoviteljica in izvršna direktorica ABC pospeševalnika, enega prvih zasebnih pospeševalnikov v Jugovzhodni Evropi, kjer so za uspešno poslovno pot pripravljali in opolnomočili številna zagonska podjetja in ekipe.