Poslovne kompetence

Raziščite, katere poslovne kompetence in znanja potrebuje sodoben marketingaš. To so ključne kompetence, ki vam bodo pomagale pri naslednjem koraku v vaši karieri oziroma napredovanju. Skozi vsebine se dotikamo različnih področij, kot so finance, poslovne strategije, organizacijska kultura, vodenje ekip, tehnologije, digitalizacija ...
Write your awesome label here.
Poslovno okolje
Ključna znanja o spremembah v poslovnem okolju in vsebine, skozi katere poslovni strokovnjaki analizirajo dogajanje v širši poslovni skupnosti
Poslovne strategije
Širok pogled na poslovanje podjetja in vse segmente delovanja podjetja oziroma organizacije, da bo ta dolgoročno uspešna.
Trajnost in posel 
Kako živeti trajnost in kako poskrbeti, da bomo z njo dosegal tudi zastavljene poslovne cilje?
Tehnologije
Vsebine o tehnologijah, ki spreminjajo poslovno okolje in ki bodo diktirale nadaljnji razvoj posla in družbe.
Write your awesome label here.

What's included?

Outstanding features for highly customizable Courses, Units, Lessons, and Quizzes.

Poslovno okolje

Support offline education with breakthrough online instruction.

Tehnologije

We guarantee you an exceptional experience with flexible learning paths and professional guidance

Inovacije

Enhance your virtual programs by allowing your learners to access high-quality live sessions through desktop and mobile

Poslovne strategije

We will check your deliverables and grade your performance

Internacionalizacija

Participate in our online forum, share thoughts and ideas, increase connection, get help with your studies

Trajnost in posel

Outstanding features for highly customizable Courses, Units, Lessons, and Quizzes.