Vsebinska področja

Ključna znanja o spremembah v poslovnem okolju in vsebine, skozi katere poslovni strokovnjaki analizirajo dogajanje v širši poslovni skupnosti
Write your awesome label here.

B2B marketing

Športni marketing

Vsebine in znanja s področja športnega marketinga. Šport je že vrsto let ena najpomembnejših gospodarskih panog na svetu in kot v vseh drugih panogah je lahko tudi v športu marketing tisti, ki s strateškim pristopom in marketinško naravnanostjo zvez in klubov lahko vodi v še boljše poslovne rezultate. Športno sponzorstvo je ob pravilnem upravljanju lahko izjemno učinkovit kanal gradnje blagovne znamke in ugleda – tako sponzorja kot sponzoriranca.

Strategije